Rejestry VAT - Wrocław

Rejestry VAT umożliwiają przygotowanie deklaracji, służącej do rozliczenia podatku od towarów i usług. Na zlecenie Klientów na bieżąco prowadzimy rejestry, stanowiące podstawowe instrumenty księgowe. Dzięki temu dbamy o to, aby dokumenty finansowe firmy były uporządkowane i miały przejrzysty charakter, przez co zarówno przedsiębiorca, jak i organy nadzorujące, mogą w każdej chwili zrewidować rzetelność przedstawionych w nich danych.

Z rejestru VAT muszą korzystać wszyscy przedsiębiorcy, którzy są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług. Ewidencja VAT dzieli się na dwa rejestry:

  1. rejestr zakupu,
  2. rejestr sprzedaży.

Rejestr zakupu pozwala na bieżąco kontrolować wysokość naliczanego podatku VAT, aby w czasie rozliczenia podatkowego móc go odliczyć. Z kolei poprzez rejestr sprzedaży wyliczamy dla przedsiębiorców wysokość podatku od towarów i usług, jaką dany podmiot powinien zapłacić do właściwego urzędu skarbowego. Zapraszamy do poznania oferty biura rachunkowego w zakresie księgowości dla firm.

 

Kobieta i dokumenty


Jakie dane powinny się znajdować w rejestrze VAT?

Rejestry VAT muszą zawierać następujące dane:

  • wysokość podatku należnego fiskusowi,
  • dane do określenia podstawy opodatkowania podatkiem VAT,
  • kwoty zmniejszające kwotę podatku należnego,
  • kwotę podatku uzyskaną w postaci zwrotu z urzędu skarbowego.

Obowiązujące przepisy podatkowe sprawiają, że w rejestrach VAT nie należy ewidencjonować zakupów związanych z czynnościami nieopodatkowanymi, czynnościami zwolnionymi z podatku oraz czynnościami, od których nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

 

Dlaczego warto powierzyć nam prowadzenie rejestrów VAT?

Firma Profit od lat współpracuje z podmiotami, działającymi w różnych sektorach, dlatego znamy specyfikę funkcjonowania przedsiębiorstwa takich jak firmy budowlane, restauracje, gabinety urody, a także wiele innych. Współpracujemy z firmami i spółkami, aby zmniejszyć koszty prowadzenia działalności gospodarczej, poprzez zlecenie obsługi działu kadrowego i księgowego zewnętrznemu podmiotowi.

Wprowadzamy również optymalizacje podatkowe, które pozwalają w legalny sposób obniżyć wysokość należnego podatku VAT. Pomagamy w wyborze najkorzystniejszej formy rozliczenia czy w prowadzeniu ksiąg handlowych. Nasze działania mają przejrzysty i dyskretny charakter, ponieważ jesteśmy świadomi tego, jak wrażliwymi danymi są kwestie związane z finansami. Oferujemy współpracę opartą na dialogu, partnerskich relacjach i wzajemnym zaufaniu. Zapraszamy do współpracy.

 

Zaopiekujemy się finansami w Twojej firmie!

Czytaj więcej