Rejestry VAT

 

Rejestry VAT umożliwiają przygotowanie deklaracji rozliczeniem podatku od towarów i usług. Na zlecenie Klientów możemy na bieżąco prowadzić te podstawowe instrumenty księgowe. Z rejestru VAT muszą korzystać wszyscy przedsiębiorcy, którzy są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług. Dzielimy ewidencję VAT na dwa rejestry: zakupu oraz sprzedaży.

Rejestry VAT muszą zawierać następujące dane:

  • wysokość podatku należnego fiskusowi,
  • dane do określenia podstawy opodatkowania podatkiem VAT,
  • kwoty zmniejszające kwotę podatku należnego,
  • kwotę podatku uzyskaną w postaci zwrotu z urzędu skarbowego.

Obowiązujące przepisy podatkowe sprawiają, że w rejestrach VAT nie należy ewidencjonować zakupów związanych z czynnościami nieopodatkowanymi, czynnościami zwolnionymi z podatku oraz czynnościami, od których nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

 

Kobieta i dokumenty


Zaopiekujemy się finansami w Twojej firmie!

Czytaj więcej