Prowadzenie ewidencji i majątku trwałego - Wrocław

 

Na życzenie Klientów możemy zająć się prowadzeniem ewidencji i majątku trwałego. Warto pamiętać, że niemal wszyscy przedsiębiorcy (oprócz tych posiadających kartę podatkową) są zobligowani do prowadzenia ewidencji przychodów. Oferujemy także obsługę rejestru VAT i pozostałych rejestrów, których prawidłowe prowadzenie jest gwarancją bezproblemowego i skutecznego rozliczenia z Urzędem Skarbowym i pozostałymi organami podatkowymi. Zapewniamy bezbłędne i właściwe prowadzenie ewidencji, rozliczenie pojazdu, a także amortyzację środków trwałych firmy. Zapraszamy do poznania oferty biura rachunkowego w zakresie księgowości dla firm.

 

Książka i postać

 


W ramach prowadzenia ewidencji zajmujemy się następującymi sprawami:

  • księgowanie dowodów księgowych,
  • ewidencja środków trwałych,
  • ewidencja wyposażenia,
  • odpisy amortyzacji zgodnie z bieżącym planem,
  • sporządzane deklaracji podatku od towarów i usług,
  • reprezentacja przed organami podatkowymi.

Każdy przedsiębiorca, który prowadzi księgę przychodów i rozchodów i w ramach prowadzonej działalności wykorzystuje własne środki trwałe, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi jest zobligowany do prowadzenia ewidencji środków trwałych.

 


Czym są środki trwałe?

Definicję środków trwałych została określona w przepisach ustawy o PIT. Są to środki, które stanowią własność (lub współwłasność) podatnika. Mogą być zarówno nabyte, jak i wyprodukowane we własnym zakresie.

Do środków trwałych zaliczamy:

  • budowle,
  • lokale będące odrębną własnością przedsiębiorstwa,
  • urządzenia, środki transportu, maszyny specjalistyczne oraz pozostałe przedmioty użytkowe.

Środki trwałe – używane minimum przez rok – należy wykorzystywać wyłącznie na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 

Zaopiekujemy się finansami w Twojej firmie!

Czytaj więcej