Księgi przychodów i rozchodów - Wrocław

Oferujemy prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów dla wszystkich przedsiębiorców prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, a także spółek jawnych, partnerskich oraz cywilnych. Na jej podstawie można określić podstawę opodatkowania przychodów przedsiębiorstwa. Tylko te firmy, które zdecydowały się na prowadzenie ksiąg rachunkowych, są obligatoryjnie zwolnione z obowiązku prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Dokument jest wykorzystywany w celach podatkowych. Zapraszamy do poznania oferty biura rachunkowego w zakresie księgowości dla firm.

 

Dokumenty i kalkulator


Co się znajduje w księdze przychodów i rozchodów?

W księdze przychodów i rozchodów są ujęte wszystkie operacje gospodarcze w formie uproszczonej, które zostały podjęte przez przedsiębiorstwo. Do tego rodzaju zdarzeń można zaliczyć między innymi dochody ze sprzedaży, zakup materiałów i towarów niezbędnych do prowadzenia firmy, a także pozostałe wydatki związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. O obowiązku prowadzenia księgi przychodów i rozchodów traktuje rozporządzenie ministra finansów (Dz.U. z 2003 r. Nr 152, poz. 1475 wraz z późniejszymi zmianami).

 

Kto prowadzi księgi handlowe?

Z przyjemnością podejmiemy się prowadzenia także ksiąg handlowych, które klarownie przedstawiają aktualną sytuację finansową przedsiębiorstwa. Na ich podstawie można prognozować dalszy rozwój firmy. Służą one do zestawienia wszystkich zdarzeń gospodarczych.

W księgach handlowych znajdują się:

  • wykazy obrotów,
  • wykazy sald,
  • inwentarz przedsiębiorstwa.

Do prowadzenia ksiąg handlowych zobligowane są spółki kapitałowe, spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne, a także osoby fizyczne oraz spółki przekraczające roczny limit przychodów o wartości 2 000 000 euro.

Zaopiekujemy się finansami w Twojej firmie!

Czytaj więcej