Jak oblicza się listy płac?

Obliczanie list płac to jedno z podstawowych zadań każdego pracodawcy i jest ono niezwykle ważne. W tym artykule przedstawimy, w jaki sposób się je oblicza oraz kto się tym zajmuje.

 

Jakie składniki należy uwzględnić w obliczeniach wynagrodzeń pracowników?

Pierwszym krokiem w obliczeniu listy płac jest dokładna analiza składników wynagrodzenia pracowników. Składa się ono z sumy pensji zasadniczej oraz wszelkich dodatków i premii, które przysługują pracownikom. Do tych ostatnich może należeć między innymi: dodatek za staż pracy, dodatek funkcyjny czy dodatek za warunki pracy. Oprócz tego należy uwzględnić również różnego rodzaju świadczenia socjalne, takie jak np. świadczenie urlopowe. Innymi istotnymi elementami, które muszą być uwzględnione w obliczeniach, są wszelkie potrącenia z wynagrodzenia, takie jak alimenty czy potrącenia za nieobecności w pracy. W Polsce obowiązuje także zasada składek płaconych na rzecz ZUS, dlatego istotne jest, aby odpowiednio uwzględnić składki emerytalne, rentowe, chorobowe oraz zdrowotne.

 

Jak wykonać obliczenia zgodnie z prawem i uniknąć błędów?

Obliczanie listy płac to nie tylko zadanie związane z matematyką. Równie ważna jest znajomość przepisów prawa pracy oraz umiejętność ich stosowania w praktyce. Właściciel firmy musiałby być na bieżąco ze wszelkimi zmianami w tym obszarze, co jest jednak bardzo trudne i czasochłonne. Dlatego warto nawiązać współpracę z biurem rachunkowym, które oferuje obsługę księgowo-płacową np. we Wrocławiu.

Profesjonalne biuro rachunkowe zajmie się nie tylko samym obliczaniem listy płac, ale również doradztwem w zakresie prawa pracy oraz reprezentowaniem przedsiębiorcy w kontaktach z ZUS. Taka współpraca pozwoli uniknąć niepotrzebnych, kosztownych błędów i zagwarantuje prawidłowe obliczenia.

Zaopiekujemy się finansami w Twojej firmie!

Czytaj więcej