Jakie elementy musi zawierać świadectwo pracy?

Rozwiązanie stosunku pracy bądź wygaśnięcie umowy powinno być potwierdzone stosownym dokumentem, którym jest właśnie świadectwo pracy. Obowiązkiem pracodawcy jest jego doręczenie pracownikowi zaraz po zakończeniu współpracy. Bardzo ważne jest również to, by świadectwo pracy zostało należycie wypełnione, dlatego najlepiej powierzyć to zadanie specjalistom z biura księgowego. Jakie przede wszystkim elementy powinien zawierać ten dokument?

 

Co powinno się znaleźć na świadectwie pracy?

Świadectwo pracy powinno zawierać dokładne dane pracownika (czyli jego imię, nazwisko), a także datę urodzenia. Ponadto w tym dokumencie należy umieścić również takie informacje jak: pełna nazwa firmy, w której pracowała osoba zatrudniona wraz z adresem jej siedziby, a także numer REGON i NIP. Co więcej – na świadectwie pracy trzeba odnotować datę rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.

W tym dokumencie należy także podać informację odnośnie stanowiska, jakie zajmowała dana osoba oraz wymiar czasu pracy. Powinien się tam również znaleźć dokładny okres zatrudnienia, czyli kiedy nawiązano stosunek pracy oraz kiedy nastąpiło jego rozwiązanie lub wygaśnięcie. Kolejne istotne elementy, które powinien zawierać ten dokument, to informację o wykorzystanym urlopie w danym roku – zarówno wypoczynkowym, jak i rodzicielskim czy bezpłatnym. Na świadectwie pracy należy również wyszczególnić, kiedy osoba zatrudniona przebywała na zwolnieniu lekarskim oraz zawrzeć okresy, w których nie zostały odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne. Ten dokument zawiera również informację o ewentualnym potrąceniu wynagrodzenia przez komornika. Ponadto na świadectwie pracy należy także umieścić wzmiankę o możliwości skorygowania dokumentu przez osobę zatrudnioną do 7 dni od momentu jego doręczenia.

Zaopiekujemy się finansami w Twojej firmie!

Czytaj więcej